Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan tüm personelimize yönelik Duygu Yönetimi Becerileri Yoluyla Çatışma Ve Stresle Başa Çıkma ve Etkili Yaşam Alışkanlıkları Yoluyla Kurumsal Performansı Artırma eğitimleri verilmektedir. 

1.Duygu Yönetimi Becerileri Yoluyla Çatışma Ve Stresle Başa Çıkma

Bu eğitimin amacı, gündelik yaşamda karşılaştığımız stresli durumlar ve kişilerarası ilişkilerde yaşadığımız çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlayacak becerilerin öğretilmesidir. Böylece katılımcıların duygularını daha iyi düzenleyerek, çatışma durumlarını ve stres yaşantılarını yönetebilmeleri amaçlanmaktadır

2. Etkili Yaşam Alışkanlıkları Yoluyla Kurumsal Performansı Artırma

Yaşamda ilke merkezli karakter etiğinden yola çıkarak ne yaptığın veya ne söylediğinin ötesine geçerek ne olduğunu fark etme eğitimin temel amacıdır. İnsanların etki çemberinin genişlemesinde doğru ilkeleri yaşam içinde keşfederek içselleştirme yolları üzerine bütüncül bir yaklaşım şeklinde ele alınacaktır. İş ve sosyal yaşam içinde problemli olduğu düşünülen alanların bir bütün halinde üretim kapasitesine dönüştürülmesi sürecinde etkili alışkanlık geliştirmenin dinamikleri üzerine uygulamalı bir atölye çalışması hedeflenmektedir.