Bakanlığımız ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile tamamlanan bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilmiş en kapsamlı gönüllülük araştırması olan Türkiye Gönüllülük Araştırması’nın sonuçları Bakanlığımızda düzenlenen programla açıklandı, 1 Haziran 2022 saat 14.00’te, Bakanlığımız birim amirleri, uzman ve uzman yardımcıları ile ilgili personelin katılım sağladığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Gönüllülük Araştırması ile İlgili Önemli Hususlar

  1. Bu güne kadar Türkiye’de yapılmış en geniş kapsamlı gönüllülük araştırmasıdır.
  2. Araştırma gönüllülüğün ülkemize has niteliklerine odaklanmaktadır.
  3. Gönüllülüğün nedenlerinden sonuçlarına kadar gençlerin akademik, sosyal, psikolojik tüm gelişim süreçlerine ve kariyer gelişimlerine etkileri incelenmiştir.
  4. Gönüllülük konusunda zengin ve köklü bir tarihî birikime sahip Türkiye’de gönüllülüğün mevcut durumu gönüllülüğe katılım düzeyi ve gönüllü profili ortaya konulmuştur.
  5. Gönüllülerin deneyimleri, eğilimleri ve sorunları, gönüllü olmanın önündeki engeller tespit edilmiştir.
  6. Türkiye’de gönüllülüğün -özellikle genç gönüllülüğünün- yaygınlaşmasında atılması gereken adımların neler olması gerektiği sorularına cevap aranmıştır.
  7. Bu araştırma ile ülkemizde gönüllülük alanında elde edilen istatistiki sonuçlar ilk defa resmi istatistik programına dahil edilmiştir.